Home Entertainment Who Will Verify Locusts Now? Kenyans Hilariously React To Mwangi Kinjuri’s Sacking